Een te hoge activiteit van de schildklier wordt volgens natuurgeneeskundig artsen veel beter herkend met behulp van laboratoriumtesten dan een te lage activiteit. Als u de uitslagen van laboratoriumonderzoeken beter wilt leren begrijpen, dan kunt u hier meer informatie vinden over de laboratoriumuitslagen. U vindt hier ook informatie over mogelijke andere onderzoeken, die kunnen helpen om erachter te komen wat er aan de hand. Het stuk hieronder gaat alleen verder over een te lage activiteit van de schildklierhormonen, omdat die vaak niet goed herkend worden. Diagnose volgens temperatuurmeting beter? Er is onvrede onder natuurgeneeskundig artsen over de resultaten van bloedonderzoeken naar schildklierhormonen.

trage schildklier en zwanger zijn
Schildklierproblemen herkennen tijdens je zwangerschap

moet worden gedaan. Als er bij dit bloedonderzoek afwijkende waarden worden gevonden, dan worden er aanvullende onderzoeken gedaan. Als de tsh-waarde te hoog is, dan is er meestal sprake van een te lage activiteit van schildklierhormonen. Als de tsh-waarde te laag is, dan wordt er meestal een te hoge activiteit van schildklierhormonen gevonden. Bij beide afwijkingen kan er sprake zijn van een auto-immuun aandoening van de schildklier.

Het energiekacheltje staat ook te laag en er is dus vaak vermoeidheid. De voeding verteert wat te traag, waardoor het zwaar op de maag kan liggen, maar ook verstopping (heel trage ontlasting) kan hiermee samenhangen. Overgewicht, terwijl je normaal of zelfs weinig eet, want je kacheltje gebruikt weinig brandstof. Depressie, concentratieproblemen, apathie of vergeetachtigheid zijn een signaal van erg weinig energie in de hersenen. Klik hier voor een uitgebreidere lijst met symptomen. Minder vaak komt het voor dat er een te grote activiteit is van schildklierhormonen. Dan gaat alles vooral te snel, zelfs het kloppen van je hart. Je verdraagt warmte vaak slecht en hebt snel de neiging om te gaan zweten. Diarree is het tegenovergestelde van verstopping; het kan het eerste coluna symptoom zijn van een te actieve schildklier. Men kan veel traagschuim eten en toch geen grammetje aankomen of zelfs afvallen. Emotioneel is er ook van alles teveel: angst, nervositeit en bijvoorbeeld slapeloosheid door veel onrust.

trage schildklier en zwanger zijn
Ik wil meer weten over schildklierproblemen

Schildklierdieet: voeding die je trage schildklier


Veel mensen hebben symptomen die veroorzaakt zouden kunnen worden door een gebrekkig functioneren van de schildklierhormonen. Onderzoek bij de huisarts levert echter lang niet altijd op dat disdain er iets wordt gevonden. Natuurgeneeskundig artsen denken dat dit deels veroorzaakt wordt, doordat de huidige laboratoriumtesten niet alle problemen opsporen. Hieronder informatie over de schildklier en mogelijke oorzaken van problemen. Wisselwerkingen tussen hormonen, tekort aan jodium, jodium en stoffen die daar veel op lijken. Andere stoffen die nodig of belastend zijn voor de schildklier. Auto-immuun aandoeningen, straling, behandeling in de praktijk, functie van de schildklier en klachten: de schildklier kun je vergelijken met de thermostaat van de kachel. Als hij hoog staat, gaan alle verbrandingsprocessen wat sneller en heftiger dan als de 'thermostaat van ons lichaam' te laag staat. Bij een te lage activiteit van de schildklierhormonen heb je het vaak letterlijk snel koud, je hele lijf of alleen koude handen en voeten.

Schildklier en vruchtbaarheid - freya


Diagnosewijzer - 200 aandoeningen: symptomen, diagnose, behandeling. Terra lannoo bv, arnhem, 2009. Het grote medische handboek. Rebo Productions, lisse, 2009. afbeelding bron 1: Tefi/m Afbeelding bron 2: m/anna1311 Afbeelding bron 3: m/Katarzynabialasiewicz.

trage schildklier en zwanger zijn
Trage schildklier zwangerschap - sterdam

Deze tabletten dien je levenslang te gebruiken. Vrouwen die radioactief jodium hebben gebruikt, mogen het uitslag eerste half jaar niet zwanger worden, aangezien radioactief jodium schadelijk kan zijn voor de (ongeboren) baby. Om die reden worden zwangere vrouwen niet behandeld met radioactief jodium. Overactieve schildklier behandelen door middel van een operatie middels een operatie kan groot gedeelte van de schildklier worden weggenomen. Vaak blijft het restant voldoende schildklierhormoon aanmaken. De kans bestaat echter dat de schildklier na de behandeling te weinig schildklierhormoon aanmaakt. Dit kan worden aangevuld worden met schildklierhormoontabletten.

Lees verder Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts. Gerelateerde artikelen ziekte van Graves: Auto-immuunziekte van de schildklier de ziekte van Graves is een auto-immuunziekte, waarbij de schildklier te snel werkt. Doordat het immuunsysteem de eigen oververmoeidheid: Trage of overactieve schildklier Een verkeerd werkende schildklier kan nare klachten zoals extreme vermoeidheid opleveren. Een te traag werkende schildkl Bronnen oorsuizen en referenties Inleidingsfoto: m/bakibg hans Koch peter van Druenen.

Trage schildklier, oorzaken, symptomen en oplossingen


Er zijn in principe drie manieren om een overactieve schildklier te behandelen: overactieve schildklier behandelen met medicijnen de acute verschijnselen als hartkloppingen, gejaagdheid en transpiratie kunnen tegengegaan worden met een bètablokker (bijvoorbeeld metoprolol). Verder krijg je een medicijn (meestal thiamazol die de werking van de schildklier doet stoppen. Na zes weken wordt de hoeveelheid schildklierhormoon in je bloed gecontroleerd en krijg je er een medicijn bij dat (kunstmatig) schildklierhormoon bevat ( levothyroxine ). Het gebruik van een bètablokker wordt na zes weken gestaakt. Vervolgens zal men na zes weken wederom de hoeveelheid schildklierhormoon in je bloed controleren en indien nodig wordt de dosis schildklierhormoontabletten aangepast. Het middel thiamazol kan bijwerkingen hebben, zoals huiduitslag, gewrichtspijn en misselijkheid.

Onderzoek van de schildklier / Bron: m/Katarzynabialasiewicz overactieve schildklier behandelen met radioactief jodium Als de schildklierfunctie eenmaal onder controle is, kan men overgaan op behandeling met radioactief jodium. Bij de aanmaak van het schildklierhormoon thyroxine heeft het lichaam jodium nodig. Radioactief jodium wordt toegediend in de vorm van een capsule. Het radioactieve jodium komt via de maag in het bloed en vanuit het bloed wordt het door de schildklier opgenomen en vastgehouden, waar het selectief schildklierweefsel vernietigd. Het richt geen schade aan in de rest van het lichaam. Door deze behandeling wordt de overproductie van de schildklierhormonen onder controle gebracht. Na deze behandeling bestaat de kans dat de overblijvende schildkliercellen op termijn te weinig schildklierhormoon gaan maken en dus te langzaam werkt, zodat je schildklierhormoontabletten moet slikken.

Traag werkende schildklier : symptomen hypothyreoïdie

De oorzaak hiervan is (nog) onbekend, maar men vermoedt een polyarteritis genetische basis van de ziekte. De ziekte van Graves komt veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Soms wordt een overactieve schildklier veroorzaakt door een andere auto-immuunaandoening, of een zwelling van de schildklier, berustend op een enkelvoudige knobbel in de schildklier of een onregelmatig vergrote schildklier, als gevolg waarvan de schildklier ongecontroleerd en overmatig schildklierhormoon gaat aanmaken. Ook zijn er bepaalde vormen van schildklierontsteking die tijdelijk voor een teveel aan schildklierhormoon kunnen zorgen. Voorts zijn er bepaalde geneesmiddelen, zoals jodiumhoudende medicijnen en lithium, die aanleiding kunnen geven tot hyperthyreoïdie. Bloedafname / Bron: m/anna1311, overactieve schildklier behandeling door middel south van bloedonderzoek kan worden aangetoond dat de schildklier overactief is en of de schildklier al dan niet ontstoken. Er wordt een echo gemaakt als er bij een struma knobbels in de schildklier aanwezig zijn.

trage schildklier en zwanger zijn
Trage schildklier symptomen, voeding advies en wat te doen

A great, exercise, machine, to target your Lower, abdominal, muscles

Bij een overactieve schildklier wordt er te veel thyroxine geproduceerd. Dit extra thyroxine veroorzaakt versnelde werking van knie een groot aantal lichaamsfuncties en de hypofyse krijgt te veel prikkels van de schildklier waardoor deze de opdracht krijgt de tsh productie te verlagen, wat leidt tot lage(re) tsh spiegels in het bloed. Dit is de reden dat je bij een te snelle schildklierfunctie een verhoogd T4 gehalte en een verlaagde tsh spiegel in het bloed aantreft. Overigens kan er ook sprake zijn van een hypofyse afwijking, wanneer zowel de tsh en de T4 spiegel verhoogd (of verlaagd zijn). Overactieve schildklier symptomen, iemand met een overactieve schildklier kan onder meer last hebben van de volgende symptomen: rusteloosheid, gejaagdheid; overmatige activiteit; prikkelbaarheid/agitatie; beven; trillende handen; verhoogde warmteproductie/gevoel van warmte/transpireren, ongemak bij hitte en meer dorst ; snelle hartactie/ hartkloppingen ; verhoogd zuurstofgebruik; diarree of veelvuldige. De oorzaak van een schildklieraandoeningen op latere leeftijd zijn hormonaal of worden veroorzaakt door een auto-immuunziekte, waarbij het lichaam antistoffen tegen de schildklier gaat vormen wat kan resulteren in een te snelle schildklierwerking. Bij een te snel werkende schildklier is er vaak sprake van de ziekte van Graves, een auto-immuunziekte waarbij eigen antistoffen ervoor zorgen dat de schildklier te veel hormoon aanmaakt.


Hypofyse / Bron: Tefi/m. Schildklierhormonen, beide hormonen gaan via de rugpijn bloedbaan door het hele lichaam heen en beïnvloeden stofwisselingsprocessen en ze sturen diverse andere lichaamsfuncties aan. Des te meer van deze hormonen je in het bloed hebt, des te sneller je stofwisseling verloopt. De productie bestaat voor 90 uit T4 en slechts 10. Het T4 wordt opgeslagen en moet in de lever en in andere weefsels worden omgezet in het meer actieve t3, teneinde invloed op de werking van de stofwisseling te kunnen uitoefenen. Er kan zowel sprake zijn van onderproductie als overproductie. Een verlaagde werking wordt hypothyreoïdie genoemd en een verhoogde werking hyperthyreoïdie. De hypofyse zet door middel van het Thyreoïd Stimulerende hormoon (TSH) de schildklier aan tot productie van het schildklierhormoon. Overactieve schildklier, hyperthyreoïdie is de medische benaming van een overactieve schildklier.

5 dingen in een relatie die je niet toe mag laten - gezonder

Overactieve schildklier symptomen zijn onder meer rusteloosheid, gejaagdheid; overmatige activiteit; prikkelbaarheid/agitatie; beven; trillende handen. De medische term voor een overactieve schildklier is 'hyperthyreoïdie'. Bij een overproductie van schildklierhormonen verlopen allerlei lichaamsfuncties sneller, hetgeen een waaier aan klachten en symptomen kan veroorzaken, zoals een gejaagd gevoel, nervositeit, gewichtsverlies in combinatie met een toegenomen eetlust, hartkloppingen, beven, zweten, vermoeidheid en diarree. Bloedonderzoek kan aantonen dat je een overactieve schildklier hebt. Een overactieve schildklier kan onder meer behandeld worden prompted met medicijnen. Overactieve schildklier symptomen en behandeling, de Schildklier, de schildklier (glandula thyreoidica) is een vlindervormige klier in het onderste, voorste deel van de hals, onder het strottenhoofd, tegen de luchtpijp aan en weegt bij een volwassene 15-25 gram. De schildklier is én van de grootste klieren met inwendige afscheiding (endocriene klier) in het lichaam. De schildklier produceert de hormonen: thyroxine (T4 en trijodothyronine (T3).

Trage schildklier en zwanger zijn
Rated 4/5 based on 585 reviews